"Tavoitteenamme on olla Suomen vastuullisin lahjakauppa! Suojelemalla ja kasvattamalla puita kauttamme olet mukana luomassa monimuotoista tulevaisuuden metsää, jonka teho taistelussa ilmastonmuutosta sekä luontokatoa vastaan on tieteellisesti todistettu. Meri koostuu pisaroista ja siksi sinun panoksesi on tärkeä!"

 

kotimaisen Luonnon puolesta

Olen Jori Alasirniö, 34-vuotias mies ja SunSilvan perustaja. Asun Suomen Lapin maakuntarajalla sijaitsevassa Sirniön kylässä, noin sadan kilometrin päässä napapiiristä (ja 170 km päässä Joulupukista). Olen ansainnut elantoni tähän saakka pääasiassa metsästä, metsäkoneiden kuljettajana, taimikonhoitajana, metsän istuttajana, metsien lannoittajana.

 

Olen perheestä, jolle metsä merkitsee paljon – tämä oli varmasti yksi syy siihen, että päädyin metsäalalle. Luonto on ollut minulle ja perheelleni elämäntapa. 

 

Kaikki osa-alueet elämässämme linkittyy jollakin tavalla luontoon ja metsiimme.

Mitä luonto sinulle on?

 

Minulle se on erilaisia tuoksuja, värejä, ääniä tai äänettömyyttä. Eläimiä unohtamatta. Luonto yllättää kauneudellaan ja voimallaan. Luonto on syksyn kuulaita aamuja auringonnousuineen, jotka räjäyttävät ruskan väriloiston, luonto on kevään ensimmäisen silmun eloon saava taianomainen voima, ja me ihmiset olemme osa luontoa!

Tutustu tuotteisiimme

SUNSILVAN MISSIO

SunSilva on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton yritys, jonka tavoitteena on:

  • Osallistaa yksityisiä ja yrityksiä tekemään Luontoteko™

  • Tuottaa kaikkien saatavilla olevia pieniä tekoja Suomalaisen luonnon hyväksi

  • Saattaa eri yhteiskuntaryhmiä yhteen osaksi SunSilvan perhettä

  • Tarjota eläimille ja kasveille koskemattomia asuinalueita

  • Työllistää paikallisia ihmisiä ja yrityksiä

  • Lisätä suvaitsevaisuutta ja näkökulmia vallitsevaan keskusteluun ja ilmapiiriin

Tule mukaan!

Istuta pala parempaa tulevaisuutta – luodaan yhdessä tulevaisuuden monimuotoista metsää

Aurinkokuvake

Yhdessä monimuotoisempaa metsää

Puiden kasvattaminen ja suojelu ovat tehokkaita ja mielekkäitä keinoja luonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi.

Metsäkuvake

Valitse millaista metsää haluat luoda

Voit itse valita millaista metsää haluat puillasi luoda: ikimetsää, uudismetsää vai parempaa metsää. 

Puukuvake

Metsäalan asiantuntija apunasi

Olemme metsäalan ammattilaisia vuosien kokemuksella. Tunnemme metsämme läpikotaisin.

jokaisella puulla on merkitystä

Maailma muuttuu hurjaa vauhtia, keinoja auttaa luontoäitiä on monia. Tämä on meidän, sen me osaamme! 

Suomalaisuus on meille tärkeää, haluamme nähdä omin silmin metsien varttuvan ja työllistävän Suomessa kaikkina neljänä vuodenaikana.

 

Olemme Suomalaisen Työn Liiton ylpeä jäsenyritys, ja meille myönnetyt tunnustukset kuvastavat erinomaisesti yhtiömme arvopohjaa. 

 

Kaikilla meillä on jotakin annettavaa. Juuri sinun kanssasi kasvatamme ja suojelemme uusia metsiä tuhansine tarinoineen!

undefined

Yhteistyössä on voimaa! Voimme ihan huomaamattamme auttaa luontoäitiä. Jokaisella puulla kun on merkitystä!

 

Kasvatamme uusia metsiä, ja se on pitkä prosessi se. Ylläpitäen ja kunnioittaen paikan perinteitä ja henkeä, kunnioitamme luontoa ja ihmisiä kenen parissa työskentelemme.

 

Puiden kasvatuspalvelun lisäksi myymme puita ikimetsistämme juuri sinulle tai yrityksellesi! Yhdessä luomme suojelualueita joissa on ennenkokematon tunnelma. 

 

SunSilvan kautta kasvattamasi metsät kasvavat vähintään sadan vuoden ajan!

Puiden verkkokauppaan

On aika tarttua toimeen ilmastonmuutosta vastaan

Päästökompensaatio on oikein tehtynä tehokas ja todennettavissa oleva keino sitoa hiilidioksidia. Ilmiö on tuttu yhteyttäminen, lisäämme metsiä ja näin yhteyttämisen määrää. Yhteyttämisen sivutuotteena syntyy happea.

Yksi kiintokuutiometri puuta sitoo noin 1000kg hiilidioksidia.

 

Elän itse toistaiseksi puhtaassa ilmanalassa, missä on lumiset talvet. Tämä on satsaus siihen että lapsemme ja lapsenlapsemme saavat myös nauttia puhtaasta luonnosta.

 

Meri koostuu pisaroista, meiltä löytyy kaikkien kukkarolle sopivankoinen määrä kompensaatiota. Pienillä teoilla ja valinnoilla pystymme valtaviin tekoihin. Yksin tähän ei pysty kukaan.


Hallituksemme, yritykset, julkishallinto sekä kuluttajat ovat ottaneet ekologisuuden ja hiilineutraaliuden enenevissä määrin asiakseen, mutta työkalut ja tekemiset ilmastonmuutoksen torjumiseksi ovat monesti vaikeita ja/tai kalliita.

Oman korteni kekoon kantaminen on minulle helppo homma – ja sitä se SunSilvan avulla on teille muillekin samanhenkisille ihmisille ja yrityksille.

Tavoitteena tehokas ja pysyvä monimuotoisuuden lisääminen

Metsä itseisarvona pitää sisällään paljon muutakin kuin pelkän hiilen sidonnan. Visuaalisen ja kulttuurillisen pääoman lisäksi se tarjoaa valtavan ympäristöllisen pääoman! Lajikato on toinen ilmastonmuutoksen ohella ajankohtainen uhka.


SunSilva tarjoaa erilaisia välineitä, joilla sinä voit helposti vaikuttaa niin meidän kuin lastemmekin tulevaisuuteen.


Esimerkkinä lajikadosta pidämme Hömötiaista. Laji oli pitkään Suomessa runsaslukuisimpien lintujen joukossa. Hömötiainen on taantunut 2000-luvulla tehometsätalouden vuoksi Suomessa ensin vaarantuneeksi vuonna 2015 ja erittäin uhanalaiseksi vuonna 2019! Tarjoamme nyt uutta elinvoimaista elinympäristöä ikiomien puiden ja pönttöjen muodossa.


Hyrynsalmelainen Jätkä-Juho toimii yhteistyökumppaninamme tässä asiassa, joka on meille todella tärkeää. Teemme yhteistyötä nuorten ja paikallisten yrittäjien kanssa ja haluamme rakentaa hyvän mielen pitkäaikaisen yhteistyöverkoston, jossa kaikilla on reilu ja rehti tekemisen meininki!

TIESITKÖ?

  • Nykytiedon valossa yksi puu sitoo turvemaalle istutettaessa noin 600 kg hiilidioksidia elinkaarensa aikana.

  • Suomessa on noin 200 000 hehtaaria turvetta ja käyttämättömiä peltoja, jotka hiilen varastoinnin sijasta vapauttavat suuria määriä hiilidioksidia. On arvioitu, että nämä kasvihuonekaasupäästöt muodostavat lähes 13 % valtakunnallisista kokonaispäästöistä.

  • Metsien uudistaminen on kirjattu lakiin. Uudistamisvelvoite täyttyy, kun riittävän tiheässä ja tasaisesti jakautuneessa taimikossa taimien keskipituus on 0,5 metriä. Taimikko tulee saada aikaan eteläisessä Suomessa 10 ja keskisessä Suomessa 15 vuodessa. (Ennen uudistus kuului metsäyhtiölle jonka kanssa puukauppa tehtiin, nykyään uudistus on liian monesti hidasta ja huonolaatuista)

Tule mukaan luomaan tulevaisuuden metsää

SunSilvan tavoite on lisätä metsäpinta-alaa siihen soveltuville maapohjille, joissa taimetusta ei ole tehty tai se on jollakin tavalla epäonnistunut. Metsitysalueina toimivat metsäpinta-alan lisäisyyttä tuovat alueet kuten vanhat käytöstä poistuneet pellot, niityt, käytöstä poistuneet turvetuotantoalueet sekä muut joutomaa-alueet.

 

Hoidamme metsiämme Taivalkoskelta käsin Pohjois-Suomessa, mutta verkkokauppamme ansiosta asiakkaamme, sekä yksityiset ihmiset että yritykset, tulevat kaikkialta Maailmasta.

 

SunSilva haastaa yritykset mukaan kotimaisiin luontotalkoisiin.

Tehdään yhdessä juuri sinun yrityksesi kokoinen ja näköinen luontoteko!

 

Tee tilauksesi verkkokaupassa tai ota meihin yhteyttä kysyäksesi lisää puiden kasvatuksesta, suojelusta tai koko missiostamme. Vastaamme mielellämme kaikkiin toimintaamme koskeviin kysymyksiisi.

Ota yhteyttä