Tietosuojaseloste

Asiakasrekisterin tietosuojaseloste (Päivitetty 4.11.2023)

Henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste.


Rekisterinpitäjä:


SunSilva Oy
Sirniöntie 2a

97970 Sirniö

jori@sunsilva.fi


Keräämme henkilötietoja asiakassuhteen hoitamista, puiden istutusta, kasvatusta sekä hiilensidonnan todentamista varten. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on meidän välinen sopimus ja siitä johtuvat lakisääteiset velvoitteet. Henkilötietojen antaminen on edellytys sopimuksen syntymiselle. Toisin sanoen et voi tilata verkkokaupastamme tavaroita tai palveluita, jos et anna henkilötietojasi.


Keräämme henkilötietoja myös markkinointia varten. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on suostumus.


Emme tee sinua koskevia profilointeja ja automaattisia päätöksiä.


Hyödynnämme Google Analyticsia sivuston käyttöön liittyvässä analytiikassa.


Henkilötietojasi vastaanottavat:
- yrityksemme ja sen työntekijät
- toimeksisaajamme maanmuokkaus sekä istutustyössä mikäli tarpeellista
- toimeksisaajamme taimikon sekä metsän hoitotyössä mikäli tarpeellista
- maksunvälittäjä, joka vastaanottaa sinulta maksun
- kuljetusyritys, joka kuljettaa tavaran sinulle
- luotettava sopimuskumppani, jonka varastosta tuotteesi voidaan lähettää
- tilitoimisto, joka kirjaa tilauksen kirjanpitoomme
- tilintarkastaja, joka tarkastaa kirjanpitomme
- IT-yritys, joka ylläpitää verkkosivujamme


Säilytämme henkilötietojasi:
- verkkokaupassa niin kauan kuin asiakkuuden hoitaminen tätä vaatii, kuitenkin enintään lain salliman enimmäisajan
- sähköpostiarkistossa seitsemän vuoden ajan
- kirjanpitoaineistossa seitsemän vuoden ajan
- erillisessä asiakasrekisterissä niin kauan kuin se hiilensidonnan todentamisen kannalta on välttämätöntä, kuitenkin enimmillään kaksikymmentä vuotta


Sinulla on seuraavat oikeudet:
- oikeus tarkastaa itseäsi koskevat henkilötiedot
- oikeus tietojen oikaisemiseen
- oikeus käsittelyn rajoittamiseen (voit esimerkiksi kieltää markkinoinnin)
- oikeus vastustaa käsittelyä
- oikeus peruuttaa suostumus (voit esimerkiksi peruuttaa suostumuksesi markkinointiin)
- oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle


Huomioithan, että sinulla on "oikeus tulla unohdetuksi" vain, jos meillä ei ole lakisääteisiä velvoitteita jatkaa henkilötietojesi käsittelyä.


SunSilva Oy varaa oikeuden muuttaa rekisteriselosteen sisältöä ilmoittamatta tästä erikseen rekisteröidylle. Rekisteröidyn vastuulla on tutustua rekisteriselosteen sisältöön säännöllisesti.